Kolokwium poprawkowe

Stylizowane logo WZ

Badania operacyjne

Kolokwium poprawkowe z Badań operacyjnych (test + ćwiczenia) odbędzie się w piątek 15.09.2017 o godz. 12.15 w sali 302