Likwidacja grup realizujących semestr 2p, kierunek Z oraz ZiIP

UWAGA! Decyzją Prodziekan Katarzyny Rostek osoby z grup 2p (kierunek Zarządzanie oraz kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) z powodu ich niskiej liczności zostają przypisane do grup 3.

Decyzją Prodziekan Katarzyny Rostek osoby z grup 2p, z kierunków: Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, z powodu ich niskiej liczności zostają przypisane do grup 3 i w bieżącym semestrze będą z tymi grupami realizowały program zajęć. Przydział do konkretnej grupy nastąpi po wyborze przez Państwa specjalności.  Tryb zaliczania brakującego semestru 1-go zostanie ustalony do końca bieżącego semestru.

Na studiach stacjonarnych do wyboru są:

1. Rynki i instytucje finansowe

2. Przedsiębiorstwo produkcyjne na rynkach międzynarodowych

3. Systemy produkcyjne i logistyczne.

Na studiach niestacjonarnych do wyboru są:

1. Gospodarka cyfrowa

2. Systemy produkcyjne i logistyczne.

Wybranie specjalności jest niezbędne do rejestracji na kolejny semestr. Prosimy o jak najszybsze wysłanie odpowiedzi co do preferowanej specjalności (wskazując swoje priorytety dla każdej dostępnej możliwości) do dziekanatu, do Pani Ewy Dąbrowskiej, e-mail: ewa.dabrowska@pw.edu.pl

Po uzyskaniu akceptacji wyboru specjalności oraz przypisania do grupy semestru 3-go, obowiązuje Państwa uczęszczanie na zajęcia z tą grupą, począwszy od pierwszego zjazdu. 

Proszimy również o jak najszybsze skontaktowanie się podczas dyżuru z Prodziekan Katarzyną Rostek w celu wyboru promotora pracy dyplomowej (ocena z seminarium dyplomowego 1-go jest uzależniona od terminowości złożenia do akceptacji tematu pracy dyplomowej).