Nieobecność prof. dr. hab. inż. S. Tkaczyka

Pan Profesor Stanisław Tkaczyk będzie nieobecny w dniu 15 września (dzień dokonywania uzupełnień wpisów ocen do indeksów i kart semestralnych studentów).

Pan Profesor zaprasza studentów w dniach 18-20 września w godzinach 10-12.