Rekrutacja uzupełniająca w ramach programu Erasmus+

Z radością informujemy o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2021/22.

Rekrutacja na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ odbywa się za pomocą systemu USOS w dniach:

Od 20.10.2021 (środa) godz. 20:00 do 14.11.2021 (niedziela) godz. 20:00

Instrukcja znajduje się pod tym linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1_udausfdHXY1GzQpWJ2BJ9I2dVnNbZvG/view 

Na wyjazd mogą rekrutować się studenci I i II stopnia wszystkich kierunków oferowanych przez Wydział Zarządzania PW. Program umożliwia wyjazd także osobom, które nie posiadają obywatelstwa Unii Europejskiej. Kandydat musi spełniać następujące warunki:

 • Studenci studiów I stopnia:
  • zaliczony bezwarunkowo cały pierwszy rok studiów na miesiąc przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną;
  • studenci chcący wyjechać na semestr w którym mają seminarium dyplomowe i moduł pracy dyplomowej muszą spełnić dodatkowe warunki (wymienione w dalszej części dokumentu).
 • Studenci studiów II stopnia:
  • zaliczony bezwarunkowo pierwszy semestr studiów na miesiąc przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną;
  • studenci chcący wyjechać na semestr w którym mają seminarium dyplomowe i moduł pracy dyplomowej muszą spełnić dodatkowe warunki (wymienione w dalszej części dokumentu);
  • w rekrutacji mogą brać udział studenci ostatniego semestru studiów I stopnia, lecz będą mogli wyjechać na wymianę dopiero od drugiego semestru studiów II stopnia.

Przy rekrutacji uwzględnia się następujące kryteria:

 • średnia ważona ocen z całego okresu studiów,
 • znajomość języka, w którym student będzie studiował na uczelni zagranicznej, na poziomie minimum B2,
 • aktywność studencka na rzecz społeczności akademickiej (np. działalność w Samorządzie Studentów, ESN, opieka nad studentami z zagranicy, przebywającymi na PW)

Oprócz aplikowania on-line konieczne jest złożenie następujących dokumentów w formie papierowej:

 • wydrukowanego i podpisanego formularza rekrutacyjnego z systemu USOS,
 • zaświadczenia o znajomości języka obcego,
 • informacji na temat działalności studenckiej.

Rekrutacja dotyczy tylko tych uczelni, gdzie nie został jeszcze wypełniony limit miejsc w roku akademickim 2021/2022

Lista umów jest dostępna w systemie USOSWeb w zakładce Dla Studentów -> Wymiana Studencka -> Oferty wyjazdów -> Wydział Zarządzania.

W razie pytań prosimy o kontakt: anna.dmoch@pw.edu.pl lub international.wz@pw.edu.pl