Systemy informatyczne w marketingu cyfrowym - IZ5

Systemy informatyczne w marketingu cyfrowym - IZ5

Szanowni Studenci,

zajęcia z przedmiotu Systemy informatyczne w marketingu cyfrowym (wykład i ćwiczenia) z Panem Ireneuszem Kozerą w dniach 4.10.2019 oraz 11.10.2019 nie odbędą się. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym z prowadzącym. W dniu 18 października zajęcia rozpoczną się o godz. 16.15.