Warsztaty analityczne - strategie marketingowe

Warsztaty analityczne - strategie marketingowe

Ważna informacja dla Studentów I stopnia, 3 semestru studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie. 

Wszystkich studentów, którzy zostali przydzieleni do grup projektowych na przedmiot Warsztaty analityczne - strategie marketingowe do dr hab J.Domańskiego zapraszam (w miarę możliwości) na pierwsze zajęcia w czwartek 3 października na godzinę 12.15.