dr Bogumił Czerwiński

Szanowni Studenci, 

w dniach 04.12.2021 oraz 07.12.2021 zajęcia z dr Bogumiłem Czerwińskim nie odbędą się. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionym z prowadzącym.