dr inż. Marta Skierniewska

Szanowni Studenci, 

w dniu 03.01.2022 zajęcia z dr inż. Martą Skierniewską nie odbędą się. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionym z prowadzącym.