Developing Sustainability Competences Through Pedagogical Approaches

Podziel się swoim postrzeganiem nabywania kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju podczas studiów na Wydziale Zarządzania. Pomóż w badaniu międzynarodowej sieci 22 uniwersytetów. 

Zapraszamy osoby studiujące na WZ PW do 15-min. ankiety.

https://gavle.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bwnwoyEQxuqdmBM.

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat wiele szkół wyższych włączało zagadnienia zrównoważonego rozwoju do swoich programów nauczania.

Jednak wciąż wiele można się nauczyć na temat tego, jak rozwijane są kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju, szczególnie z perspektywy uczniów i studentów.

Celem tego badania jest analiza sposobu postrzegania przez studentów nabywania kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz podejścia pedagogiczne stosowane w tym zakresie w uczelniach.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym temacie na studiach, w których uczestniczysz.
Ankieta jest częścią trwającego projektu badawczego, kierowanego przez prof. Rodrigo Lozano (Uniwersytet w Gävle), przy współpracy 21 międzynarodowych partnerów, w tym Politechniki Warszawskiej (dr Bartłomiej Gładysz).
Wszystkie Twoje odpowiedzi pozostaną anonimowe, a wszystkie dane pozostaną poufne (i będą zgodne z RODO). Wykorzystane zostaną tylko odpowiedzi zagregowane i tylko do tego celu badawczego. Twój udział jest całkowicie dobrowolny i jeśli chcesz, możesz w dowolnym momencie wycofać się z ankiety.

Kontakt: prof. Rodrigo Lozano (Uniwersytet w Gavle, rodrigo.lozano@hig.se) lub dr Bartłomiej Gładysz (bartlomiej.gladysz@pw.edu.pl).