Dr Agnieszka Kucharska

W dniu 19 grudnia 2023 r. nasza koleżanka Agnieszka Kucharska, pracownica Zakładu Przedsiębiorczości i Innowacji, uzyskała stopień naukowy doktora. 

Publiczna obrona rozprawy odbyła się 11 grudnia 2023 r. na Wydziale Zarządzania PW. Praca została przygotowana pod opieką naukową dr hab. inż. Katarzyny Rostek, prof. uczelni. Recenzentkami pracy były: prof. dr hab. inż. Dorota Jelonek (Politechnika Częstochowska) oraz dr hab. inż. Joanna Kałkowska, prof. uczelni (Politechnika Poznańska).

Ponadto w Komisji Doktorskiej zasiadali:

  • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni – przewodniczący
  • prof. dr hab. Grażyna Gierszewska
  • dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni
  • dr hab. Agnieszka Skala-Gosk, prof. uczelni
  • dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. uczelni
  • dr hab. Andrzej Wodecki, prof. uczelni

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej w swojej uchwale postanawiała wyróżnić rozprawę doktorską Pani mgr Agnieszki Kucharskiej zatytułowaną „Determinanty świadczenia usług IT w uczelni publicznej w ujęciu metodycznym”. Gratulujemy.