Dr Daniel Młodzianowski

Stylizowane logo WZ

Nasz kolega Daniel Młodzianowski, pracownik Zakładu Przedsiębiorczości i Innowacji, uzyskał stopień naukowy doktora. Gratulujemy.

W dniu 19.06 o godzinie 1200 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Daniela Młodzianowskiego pt. "Wspomaganie rozwoju klastrów - podejście modelowe".

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
Streszczenie: w języku polskim      w języku angielskim
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni; Politechnika Warszawska
Recenzenci:

dr hab. inż. Lilla Knop, prof. PŚ – Politechnika Śląska   recenzja

dr hab. inż. Anna Lis, prof. PG – Politechnika Gdańska  recenzja

 Zastępca Przewodniczącej RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW

dr hab. Agnieszka Skala-Gosk, prof. uczelni

 

Z rozprawą doktorską wraz z recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej PW, Gmach Główny, Pl. Politechniki 1