Dr Dionizy Smoleń

Stylizowane logo WZ

W dniu 28 lutego 2023 r. nasz kolega Dionizy Smoleń, pracownik Zakładu Zarządzania Publicznego, uzyskał stopień naukowy doktora. Gratulujemy.