Konferencja naukowa WZ PW i Akademii WSB 29.03.2023

Stylizowane logo WZ

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w VI Konferencji Naukowej „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”. Tegoroczne wydanie konferencji nosi tytuł „Współczesne kontynuacje dorobku Zygmunta Rytla (1880-1947)”

Cykl organizują wspólnie Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Termin konferencji: 29 marca 2023 r. (środa)

Udział jest możliwy alternatywnie: w siedzibie Akademii WSB lub zdalnie.

Cykl konferencji poświęcony jest dorobkowi polskich klasyków nauk o zarządzaniu i jakości. Podejmowane są ich dokonania w kontekście sukcesów i wyzwań, widzianych z perspektywy współczesnych kontynuacji. Celem jest przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji do dokonań i dorobku naukowego naszych naukowych przodków.

Program konferencji oraz szczegóły organizacyjne i zasady udziału będą dostępne na stronie internetowej konferencji 

https://wsb.edu.pl/vi-konferencja-naukowa-sukcesy-i-wyzwania-w-naukach-o-zarzadzaniu-i-jakosci-od-tradycji-do-wspolczesnosci-wspolczesne-kontynuacje-dorobku-zygmunta-rytla-1880-1947/informacje-o-konferencji