Letni kurs ‘Critical Sustainability’ organizowany w ramach ENHANCE przez Politechnikę w Berlinie.

Szanowni Państwo,
w imieniu Centrum Współpracy Międzynarodowej PW i konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska, informujemy o trwających zapisach na letni kurs ‘Critical Sustainability’ organizowany w ramach ENHANCE przez Politechnikę w Berlinie.

Politechnika w Berlinie zaprasza studentów wszystkich kierunków studiów ze wszystkich uczelni ENHANCE oraz osoby, które nie są studentami na hybrydowy oraz zdalny kurs ‘Critical Sustainability’.

Podczas zajęć zdalnych i stacjonarnych uczestnicy zmierzą się z krytycznym podejściem do idei zrównoważonego rozwoju i jej szczegółowych zastosowań. W ramach interaktywnych zajęć grupowych będą analizować zależności między jednostkami, technologią i środowiskiem naturalnym oraz ich wpływ na demokrację. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć będą stanowić podstawę wkładu uczestników w przyszłą, zarówno indywidualną jak i zbiorową, społeczno-ekologiczną transformację społeczeństwa obywatelskiego.

Kurs rozpocznie się 18 kwietnia 2023 r. Składa się z części online (8 spotkań, we wtorki i czwartki w godz. 14.00-16.00) oraz szkoły letniej, która odbędzie się w dniach 17-21 lipca 2023 r. na terenie kampusu Politechniki w Berlinie.

Oprócz wersji hybrydowej kursu będzie realizowana równolegle ścieżka online. Spotkania odbywać się będą od 18 kwietnia do 16 czerwca we wtorki i czwartki w godzinach 14.00 -16.00 (w sumie 16 spotkań).

Za ukończenie kursu w wersji hybrydowej (8 spotkań online + szkoła letnia) lub w wersji online (16 spotkań) można zdobyć 6 punktów ECTS.

Udział w kursie jest BEZPŁATNY.

Nie ma wymagań wstępnych dla kandydatów.

Studenci z uczelni ENHANCE mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 490 Euro na wyjazd do Berlina w lipcu.

R E K R U T A C J A  P O T R W A  D O  :  3 0  m a r c a  2 0 2 3  r.

Szczegóły dotyczące kursu hybrydowego i rejestracja: TUTAJ
Szczegóły dotyczące kursu online: TUTAJ
Wersja angielska informacji dot. kursu znajduje się na stronie internetowej CWM
Informacja w j. polskim i angielskim jest również dostępna na Facebooku