Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Prokopowicza

Stylizowane logo WZ

Przewodnicząca i Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości  Politechniki Warszawskiej

podają do wiadomości i zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr. inż.  Tomasza Prokopowicza pt. "Model oceny ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa wspomagający proces zarządzania strategicznego"

która odbędzie się 12 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 1300

na Wydziale Zarządzania PW przy ul. Narbutta 85 w sali 112

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
Streszczenie: w języku polskim      w języku angielskim
Promotor: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni; Politechnika Warszawska
Promotor pomocniczy: dr Arkadiusz Szymanek
Recenzenci:

dr hab. Janusz Lichtarski, prof. UEW; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu      recenzja

dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ; Uniwersytet Zielonogórski     recenzja

Przewodnicząca RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW

dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni

 

Z rozprawą doktorską wraz z recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej PW, Gmach Główny, Pl. Politechniki 1