Przedłużenie okresu rekrutacji do szkół letnich Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja do szkoły letnie została przedłużona do 2.06.2023 r.

Zapraszamy zagranicznych studentów z europejskich uniwersytetów Enhance Alliance i innych uczelni do aplikowania na program „Modelowanie procesów" - Szkoła Letnia WZ. Program realizuje Wydział Zarządzania w ramach projektu „Międzynarodowe Szkoły Letnie Politechniki Warszawskiej”.

Zapraszamy zagranicznych studentów z europejskich uniwersytetów Enhance Alliance i innych uczelni do aplikowania na program „Modelowanie procesów" - Międzynarodowa Szkoła Letnia WZ. Program realizuje Wydział Zarządzania w ramach projektu „Międzynarodowe Szkoły Letnie Politechniki Warszawskiej” . 

 „Modelowanie procesów" - Międzynarodowa Szkoła Letnia WZ odbędzie się w dniach 3-14.07.2023 r. Zajęcia będą realizowane w trybie mieszanym, tj.:

- tydzień zajęć zdalnych: wykłady i ćwiczenia,

- tydzień zajęć stacjonarnych: ćwiczenia, warsztaty oraz laboratoria.

W ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej Wydziału Zarządzania „Modelowanie procesów” proponujemy osobom chętnym zapoznanie się z podstawami modelowania i usprawniania procesów w przedsiębiorstwie. Program szkoły letniej jest dedykowany głównie zagranicznym studentom pierwszego lub drugiego stopnia studiów. Polscy studenci również mogą uczestniczyć w szkole letniej. Szkoła letnia modelowania procesów jest dedykowana osobom, które interesują się procesami biznesowymi, logistycznymi i produkcyjnymi w przedsiębiorstwie, a także logistyką oraz oceną efektywności przedsiębiorstwa.

Programy szkół letnich Politechniki Warszawskiej dają studentom możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach prowadzonych przez uznanych profesorów i naukowców z Politechniki Warszawskiej – najlepszej uczelni technologicznej w Polsce.

Dodatkowe korzyści:

  1. wyniki punktów ECTS,
  2. atrakcyjne wycieczki promujące polską kulturę,
  3. stypendium.

Dowiedz się więcej o projekcie na stronie: https://summerschools.spinaker.pw.edu.pl/International-summer-schools-WUT/Process-modeling
Początek rekrutacji: 15.03.2023
Termin zakończenia rekrutacji: 14.05.2023

Formularz rekrutacyjny: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/485529?lang=en