Seminarium naukowe PW "Horyzonty Dyscyplin Nauki"

Stylizowane logo WZ

Kierownictwo Politechniki zdecydowało się uruchomić stałe seminarium naukowe PW pod nazwą "Horyzonty Dyscyplin Nauki", które prowadzone będzie pod auspicjami Centrum Studiów Zaawansowanych.

Prorektor ds. nauki powołał Radę programową seminarium złożoną z przedstawicieli Rad Naukowych Dyscyplin (nauki o zarządzaniu i jakości reprezentuje prof. Mieczysław Morawski - WZ) oraz Przewodniczącego Rady prof. Stanisława Janeczko (CSZ) i Sekretarza Rady dra hab. Janusza Zawiła-Niedźwieckiego (WZ). Spotkania seminaryjne będą się odbywały w trzeci czwartek miesiąca o godz. 16 na platformie Teams (najbliższe terminy to 20 kwietnia, 18 maja, 19 października, 16 listopada). Niebawem zostanie podany program pierwszych spotkań.

Celem seminarium jest upowszechnienie w środowisku pracowników naukowych, doktorantów i studentów PW wiedzy o badaniach prowadzonych przez różne zespoły badawcze i ich dokonaniach, co powinno skutkować zwiększeniem współpracy badaczy z różnych ośrodków naszej uczelni.

Spotkania będą miały charakter popularyzujący naukę zgodnie z myślą Richarda Feynmana, że wystąpienie naukowca nie ma być przekazem "patrzcie jaki jestem mądry", tylko "patrzcie jakie to jest proste".

Kierownictwo Politechniki apeluje o upowszechnianie tej informacji zapraszając do licznego udziału w spotkaniach seminaryjnych.