Seminarium pt. „Własność intelektualna, komercjalizacja i przedsiębiorczość na Politechnice Warszawskiej”

Kierownictwo Wydziału Zarządzania PW zaprasza na seminarium w obszarze przedsiębiorczości i innowacji pt. „Własność intelektualna, komercjalizacja i przedsiębiorczość na Politechnice Warszawskiej”, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r. (wtorek) w godz. 14:00 - 15.00 - w trybie stacjonarnym, w auli NT 301.

Szanowni Państwo Pracownicy, Doktoranci, Studenci,

 w imieniu Kierownictwa Wydziału Zarządzania PW zapraszamy na seminarium w obszarze przedsiębiorczości i innowacji pt. „Własność intelektualna, komercjalizacja i przedsiębiorczość na Politechnice Warszawskiej”, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r. (wtorek) w godz. 14:00 - 15.00 - w trybie stacjonarnym, w auli NT 301.

 

W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo:

  • jak chronić własność intelektualną na Politechnice,
  • jak wejść na ścieżkę komercjalizacji,
  • jakie są możliwości rozwoju start-upów na Politechnice w tym uczelnianych spółek (spin-off).

Spotkanie będzie też okazją do zapoznania się z bieżącymi działaniami CZIiTT PW.
Podczas seminarium przewidziane są prelekcje o tematyce podanej powyżej oraz dyskusja.
Spotkanie odbywa się w ramach ogólnouczelnianej inicjatywy informowania o działaniach CZIiTT w zakresie komercjalizacji i transferu technologii oraz wspierania przedsiębiorczości.
Spotkanie seminaryjne ma charakter otwarty, w związku z tym zachęcamy do udziału także studentów.