Tech-Athon 2023 "Inżynierowie dla Społeczeństwa"

Tech-Athon 2023 "Inżynierowie dla Społeczeństwa". Projekt zespołu 3D HAND ma na celu poprawę jakości życia dzieci potrzebujących protez rąk, wykorzystując połączenie modularyzacji i spersonalizowanych ruchów wspieranych przez technologię VR. Zespół składa się z sześciu wyjątkowych członków, z których każdy wnosi unikalną wiedzę specjalistyczną. Vo Thi Hoang Ni, doktorantka Wydziału Zarządzania, wnosi kompetencje z obszaru zarządzania i ekonomii

W dniach 26-28 maja 2023 odbył się  Tech-Athon 2023 "Inżynierowie dla Społeczeństwa", zorganizowany przez Politechnikę Warszawską, Szkołę Doktorską PW i CEZAMAT, spektakularne wydarzenie naukowe obejmujące maraton prac badawczych nad innowacyjnymi pomysłami zgłaszanymi przez zespoły doktorantów. Głównym celem tego konkursu jest wykorzystanie zbiorowego potencjału różnych dyscyplin w celu maksymalizacji realizacji nowatorskich koncepcji. W szczególności konkurs ma na celu wspieranie rozwoju koncepcji prototypowych rozwiązań tworzonych przez doktorantów PW w dziedzinie inżynierii biomedycznej, technologii fotonicznej, cyberbezpieczeństwa i analizy danych, a także konwersji i magazynowania energii.

Jednym z pięciu zwycięskich zespołów w konkursie jest 3D HAND, który zdobył fundusze na przygotowanie prototypu  na  Demo Day, zaplanowany na przyszły rok. Główną ideą ich projektu jest zaprojektowanie najnowocześniejszej protezy ręki z zaawansowanymi funkcjami, zapewniającej niedrogie rozwiązanie, które dostosowuje się i ewoluuje wraz z rosnącymi dziećmi. Projekt zespołu 3D HAND ma na celu poprawę jakości życia dzieci potrzebujących protez rąk, wykorzystując połączenie modularyzacji i spersonalizowanych ruchów wspieranych przez technologię VR. Zespół składa się z sześciu wyjątkowych członków, z których każdy wnosi unikalną wiedzę specjalistyczną. Vo Thi Hoang Ni, doktorantka Wydziału Zarządzania, wnosi kompetencje z obszaru zarządzania i ekonomii. Jan Tracz użycza swojej głębokiej wiedzy z zakresu inżynierii lotniczej, a Ewelina Drelich - z zakresu inżynierii biomedycznej. Filip Włodarczyk wnosi do rozwiązania spostrzeżenia  z perspektywy optyki stosowanej. Dodatkowym wzbogaceniem możliwości zespołu jest wiedza z zakresu inżynierii biomedycznej i mechatronicznej, którą dysponują Krzysztof Popielski i Katarzyna Matys-Popielska. 

Warto dodać, że zespół ma za sobą pierwszą publikację i to za 200 pkt, a wobec tego nasza doktorantka Vo ma jak dotąd największy wkład do przyszłej ewaluacji dyscypliny NoZiJ (szczegóły w REPO).

El-Atwani, O., Vo, T. H. N., Tunes, M. A., Lee, C., Alvarado, A., Krienke, N., Poplawsky, J. D., Kohnert, A. A., Gigax, J., Chen, W.-Y., Li, M., Wang, Y. Q., Wróbel, J., Nguyen-Manh, D., K.S. Baldwin, J., Tukac, O. U., Aydogan, E., Fensin, S., & Martinez, E. (2023). A quinary WTaCrVHf nanocrystalline refractory high-entropy alloy withholding extreme irradiation environments. Nature Communications, 14, 1–12. https://doi.org/10.1038/s41467-023-38000-y