Zaproszenie do udziału w badaniu "Students sustainability competences project"

Stylizowane logo WZ

Serdecznie zapraszamy do krótkiej 15-minutowej ankiety, https://gavle.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bwnwoyEQxuqdmBM.

Z góry dziękujemy za pomoc i udział w badaniu.

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat wiele szkół wyższych włączało zagadnienia zrównoważonego rozwoju do swoich programów nauczania. Jednak wciąż wiele można się nauczyć na temat tego, jak rozwijane są kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju, szczególnie z perspektywy uczniów. Celem tego badania jest analiza sposobu postrzegania przez studentów nabywania kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz podejścia pedagogiczne stosowane w tym zakresie w uczelniach. W związku z tym serdecznie zapraszamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym temacie na studiach, w których uczestniczysz.

Ta ankieta jest częścią trwającego projektu badawczego, kierowanego przez prof. Rodrigo Lozano (Uniwersytet w Gävle), przy współpracy 21 międzynarodowych partnerów, w tym Politechniki Warszawskiej (dr Bartłomiej Gładysz).
Wszystkie Twoje odpowiedzi pozostaną anonimowe, a wszystkie dane pozostaną poufne (i będą zgodne z RODO). Wykorzystane zostaną tylko odpowiedzi zagregowane i tylko do tego celu badawczego. Twój udział jest całkowicie dobrowolny i jeśli chcesz, możesz w dowolnym momencie wycofać się z ankiety.

 

Ankietę możesz wypełnić w jednym z kilku języków.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do prof. Rodrigo Lozano (rodrigo.lozano@hig.se) lub dra Bartłomieja Gładysza (bartlomiej.gladysz@pw.edu.pl).