dr hab. inż. Marek Kisilowski powołany do prezydenckiej Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. To dziewiąta rada, która będzie działać w ramach Narodowej Rady Rozwoju. 

Narodowa Rada Rozwoju stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie RP. Jej zadaniem jest tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowa Rada Rozwoju realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez działalność rad, które zrzeszają ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje oraz stanowią zaplecze ekspercko-doradcze we wskazanych obszarach tematycznych. 

Przewodniczącym rady został prof. Artur Hugo Świergiel.  W skład gremium weszli pracownicy Politechniki Warszawskiej, prof. Rajmund Bacewicz oraz dr hab. inż. Marek Kisilowski - pracownik Wydziału Zarządzania.

Relacja z uroczystości wręczenia nominacji:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/narodowa-rada-rozwoju/aktualnosci/prezydent-rp-powolal-rade-ds-nauki-szkolnictwa-wyzszego-i-innowacji,61426