Charakterystyka Centrum

Stylizowane logo WZ

Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji jest jednostką Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W skład Centrum wchodzi interdyscyplinarny zespół pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką zarządzania produkcją. Zespół Centrum liczy w sumie 6 pracowników etatowych (1 profesor, 3 adiunktów i 2 asystentów) oraz 3 doktorantów. Z zespołem współpracują również pracownicy macierzystego wydziału i innych wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum w katalogu Badania Innowacje Technologie 2021.

Głównym celem Centrum jest prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz realizacja projektów rozwojowych w otoczeniu gospodarczym. Do głównych obszarów badawczych należą: zarządzanie produkcją (modelowanie i usprawnianie procesów produkcyjnych, planowanie i sterowanie produkcją, techniczne przygotowanie produkcji), logistyka (systemy transportu wewnętrznego i magazynowania, kompletacja zamówień), ergonomia (modelowanie interakcji człowieka z otoczeniem), organizacja procesów biznesowych (modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych, wspomaganie zarządzania organizacją) czy organizacja rynku energii (zarządzanie stroną popytową, wspomaganie decyzji biznesowych).

Centrum dysponuje laboratorium komputerowym modelowania produkcji, wyposażonym w 16 stanowisk komputerowych, na których zostało zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie z obszaru, m.in., modelowania symulacyjnego procesów, planowania i sterowania produkcją, technicznego przygotowania produkcji, modelowania procesów biznesowych i rozwiązywania zadań optymalizacyjnych.