Opis kluczowych obszarów działalności

Stylizowane logo WZ
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie logistyką
 • Ergonomia
 • Organizacja procesów biznesowych
 • Organizacja rynku energii
 • Zapewnienie ciągłości działania

Obszar główny: Zarządzanie produkcją

Obszary szczegółowe:

 • Modelowanie i usprawnianie procesów produkcyjnych,
 • Planowanie i sterowanie produkcją,
 • Techniczne przygotowanie produkcji.

Stosowane narzędzia:

 • Metody analityczne,
 • Koncepcje zarządzania produkcją,
 • Modelowanie symulacyjne,
 • Rozwiązania dedykowane.

Obszar główny: Zarządzanie logistyką

Obszary szczegółowe:

 • Systemy transportu wewnętrznego i magazynowania,
 • Kompletacja zamówień.

Stosowane narzędzia:

 • Metody analityczne,
 • Modelowanie matematyczne, w tym modelowanie symulacyjne.

Obszar główny: Ergonomia

Obszary szczegółowe:

 • Modelowanie interakcji człowieka z otoczeniem.

Stosowane narzędzia:

 • Modelowanie symulacyjne.

Obszar główny: Organizacja procesów biznesowych

Obszary szczegółowe:

 • Modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych,
 • Wspomaganie zarządzania organizacją.

Stosowane narzędzia:

 • Modelowanie symulacyjne,
 • Systemy informatyczne zarządzania organizacją.

Obszar główny: Organizacja rynku energii

Obszary szczegółowe:

 • Zarządzanie stroną popytową,
 • Wspomaganie decyzji biznesowych.

Stosowane narzędzia:

 • Modelowanie matematyczne,
 • Algorytmy optymalizacyjne,
 • Rozwiązania dedykowane.

Obszar główny: Zapewnienie ciągłości działania

Obszary szczegółowe:

 • Identyfikacja kluczowych procesów,
 • Identyfikacja zagrożeń,
 • Ocena ryzyka,
 • Przygotowanie planów ciągłości działania.

Stosowane narzędzia:

 • Rozwiązanie dedykowane.