Szczepańska Katarzyna, prof. dr hab.

profesor
Zakład Finansów
 • Pokój: 233

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • Zarządzanie procesami
 • Metody w zarządzaniu

Tematyka prac przejściowych:

 • Analiza doboru pracowników
 • Analiza kompetencji
 • Analiza pracy zespołowej
 • Analiza systemu motywacyjnego
 • Analiza satysfakcji klienta
 • Analiza systemu obsługi klienta
 • Analiza metod kreowania wizerunku
 • Analiza komunikowania się w organizacji
 • Analiza procedur (…) w (…)/procesu
 • Analiza modeli doskonałości/dojrzałości procesów
 • Analiza skuteczności (…) w (…)

Tematyka prac dyplomowych:

 • Projekt ocena procesu (…)
 • Projekt doskonalenia procesu (…)
 • Projekt zmian w (…)
 • Analiza konkurencyjna produktu (…)/oferty produktowej
 • Projekt obsługi klienta
 • Projekt wdrożenia (…) w (…)
 • Projekt kryteriów oceny (…)
 • Projekt zastosowania metod (…) dla (…)
 • Projekt procesu (…)/procesów (…)
 • Projekt obsługi reklamacji

Działalność naukowo-badawcza:

 • Zarządzanie: procesami, projektami, zasobami ludzkimi, jakością (w tym w sektorze PES)
 • Modele doskonałości (BEM)
 • Metodologia pracy naukowej
 • Ekonomia społeczna
 • Zachowania w organizacji

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW