100-lecie obchody

Obchody 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej...

W ramach obchodów 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej planowane są następujące wydarzenia:

  • Uroczysta Rada Wydziału Zarządzania oraz Rady Naukowej Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości | grudzień 2022
  • Współczesne problemy rozwoju gospodarczego. Sektor publiczny wobec wyzwań XXI w. KNE PW Płock | maj 2023
  • Konferencja Business Process Management | 12 maja 2023
  • Wystawa posterowa o Karolu Adamieckim | 2 czerwca 2023
  • Konferencja WZ i RND PW| wrzesień 2023
  • Posiedzenie wyjazdowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN | listopad 2023
  • Tydzień Nauki i Biznesu na WZ PW – wydarzenie studenckie | listopad 2023
  • Spotkanie studentów, pracowników i absolwentów WZ. Zakończenie obchodów | listopad 2023