Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny obchodów 100-lecia

  • dr hab. inż. Jarosław Domański - dziekan Wydziału Zarządzania
  • dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof.uczelni - Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny NoZiJ
  • dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof.uczelni - Prodziekan ds. Nauki
  • dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof.uczelni - Prodziekan ds. Ogólnych
  • dr inż. Agata Lamparska - Prodziekan ds. Studiów
  • dr inż. Grzegorz Kunikowski - Prodziekan ds. Studenckich
  • przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WZ