Uniwersytet LUMSA Libera Universita Maria Ss. Assunta

Stylizowane logo WZ

Sprawozdanie z uczestnictwa w Programie ERASMUS+ Teaching Staff na Uniwersytecie LUMSA Libera Universita Maria Ss. Assunta

W ramach programu ERASMUS+ Teaching Staff pracownicy Wydziału Zarządzaniw okresie 20.01-25.01.2019 r. odbyli wyjazd stażowy na Uniwersytecie LUMSA Libera Universita Maria Ss. Assunta (Rzym, Włochy).

O sowich doświadczeniach opowiadają:

  • dr inż. Michael Jaksa
  • dr inż. Edyta Malicka

Programy studiów

Na wydziale odpowiadającym zarządzaniu na WZ realizowane są kierunki: ekonomia, politologia, prawo, opieka społeczna, języki nowoczesne (lingwistyka), ICT i data science, zarządzanie i finanse, stosunki międzynarodowe (International Relationships). Dwa kierunki są realizowane po angielsku: „Przedsiębiorczość i innowacyjność dla zrównoważonego rozwoju” oraz „Bankowość i finanse wspierające innowacyjność”.

W ramach 3 letnich studiów dotyczących komunikacji cyfrowej jest dużo zajęć odbywających się w laboratorium cyfrowym. Studenci mają do wyboru dwie ścieżki: doradztwo lub zarządzanie. Doradztwo (Advisory) ukierunkowane jest na szkolenie jako konsultantów (np. w obszarze księgowość: biegły księgowy wewnętrzny lub zewnętrzny). Natomiast zarządzanie ukierunkowane jest na administrowanie organizacją (zarządzanie organizacją) lub na konsultanta (np. biznesowego, zewnętrznego). Najpopularniejszy są studia dające specjalizację jako „biznes konsultant”.

Na II stopień przechodzi ok. 30-50% absolwentów I stopnia od nich i pozostali z innych uczelni. Na marketing przyjęli maksymalną liczbę 100 studentów.

Prowadzący zajęcia są to po połowie - nauczyciele akademiccy i praktycy.

Współpraca LUMSA z przedsiębiorstwami

Współpraca Uczelni z firmami polega na tym, że firmy oferują staże i zapewniają praktyków, którzy prowadzą przedmioty na uczelni.

Firmy współpracujące z uczelnią uczestniczą m.in. 2 razy w roku w Talent Days i 6 razy w roku w różne dni są organizowane spotkania na uczelni. W ramach współpracy firmy proponują pomysły nowych kierunków i przedmiotów.

Inne przykłady współpracy:

  • firma zamówiła program dokształcania dla grupy swoich pracowników (i finalnie studentów LUMSA),
  • znane firmy informatyczne zgłosiły zapotrzebowanie na trzy przedmioty jako ważne u zatrudnianych absolwentów, aby były realizowane na wydziale zarządzania na LUMSA, na I stopniu studiów: język obcy, informatyka, filozofia.

Wsparcie studentów i absolwentów we wejściu na rynek pracy

Przygotowaniem studentów i absolwentów do podjęcia pracy zawodowej zajmuje się Job Office, które organizuje m.in. jednodniowe spotkania dla grup studentów (ok. 30 osobowych) z najlepszymi pracodawcami, asystuje studentowi w znalezieniu pracy, pomaga jak znaleźć propozycje na rynku pracy, organizuje 3-4 razy w roku Dni kariery jako spotkania z pracodawcami (dla ok. 7 tys. studentów, udział ok. 150 firm).

Struktura i informacje dotyczące Uniwersytetu LUMSA: