Repozytorium "Inspiracje"

Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnianie doświadczeń pracowników Wydziału Zarządzania z wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych.

Uniwersytet LUMSA Libera Universita Maria Ss. Assunta

Sprawozdanie z uczestnictwa w Programie ERASMUS+ Teaching Staff na Uniwersytecie LUMSA Libera Universita Maria Ss. Assunta

W ramach programu ERASMUS+ Teaching Staff pracownicy Wydziału Zarządzaniw okresie 20.01-25.01.2019 r. odbyli wyjazd stażowy na Uniwersytecie LUMSA Libera Universita Maria Ss. Assunta (Rzym, Włochy).

O sowich doświadczeniach opowiadają:

  • dr inż. Michael Jaksa
  • dr inż. Edyta Malicka