Rada Wydziału

Od 1 października 2019 roku, na mocy regulacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Politechniki Warszawskiej, dotychczasowe uprawnienia naukowe Rady Wydziału do nadawania stopnia doktora oraz do nadawania stopnia doktora habilitowanego przeszły w ręce Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości, będącej jednym z organów Politechniki Warszawskiej.

Skład Rady Wydziału Zarządzania w kadencji 2020/2024   

Dziekan

 1.  Jarosław Domański, dr hab. inż.

Prodziekani

 1. Eryk Głodziński, dr hab. inż. prof. uczelni - Prodziekan ds. Ogólnych
 2. Anna Kosieradzka, dr hab. inż. prof. uczelni - Prodziekan ds. Nauki
 3. Krystyna Agata Lamparska-Jasińska, dr inż. - Prodziekan ds. Studiów
 4. Grzegorz Kunikowski, dr inż. - Prodziekan ds. Studenckich

Samodzielni pracownicy nauki - nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. Agnieszka Bitkowska, prof. dr hab. inż., 
 2. Ewa Drabik, prof. dr hab. inż.
 3. Lech Gąsiorkiewicz, dr hab. inż. prof. uczelni
 4. Grażyna Gierszewska, prof. dr hab.
 5. Tadeusz Grzeszczyk, dr hab. inż., prof. uczelni
 6. Waldemar Izdebski, dr hab. inż., prof. uczelni
 7. Leszek Jasiński, prof. dr hab.
 8. Marek Kisilowski, doc. dr hab. inż. 
 9. Jan Monkiewicz, prof. dr hab. 
 10. Mieczysław Morawski, prof. dr hab.
 11. Katarzyna Rostek, dr hab. inż., prof. uczelni
 12. Grzegorz Rządkowski, dr hab., prof. uczelni
 13. Małgorzata Sidor-Rządkowska, dr hab.
 14. Agnieszka Skala-Gosk, dr hab., prof. uczelni
 15. Katarzyna Szczepańska, prof. dr hab.
 16. Tadeusz Waściński, dr hab. inż., prof. uczelni
 17. Andrzej Wodecki, dr hab.
 18. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, dr hab. inż., prof. uczelni

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. Marta Kruk, dr
 2. Justyna Smagowicz, dr inż.
 3. Lidia Sobczak, dr
 4. Michał Wiśniewski, dr inż.

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Iwona Dobrzyńska, mgr inż.
 2. Agata Maciszewska, mgr inż.

Przedstawiciel doktorantów

 1. mgr Marek Zawada – przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów WZ

Przedstawiciele studentów

1. Patrycja Kaleta
2. Joanna Kawalec
3. Natalia Sobol - przewodnicząca Wydziałowej Rady Studentów WZ
4. Aleksandra Szubertowska
5. Wiktoria Wachnicka
6. Aleksandra Witkowska
7. Alicja Wojtowicz

Sekretarz Rady Wydziału

 1. Marta Kruk, dr

Planowany terminarz posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2021/2022 (godz. 14:30)

 • 26.10.2021 r.
 • 30.11.2021 r.
 • 21.12.2021 r.
 • 25.01.2022 r.
 • 22.02.2022 r. (termin może ulec zmianie)
 • 29.03.2022 r.
 • 26.04.2022 r.
 • 31.05.2022 r.
 • 21.06.2022 r.
 • 13.09.2022 r.