Skład Wydziałowej Rady Doktorantów

Stylizowane logo WZ

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów i delegat do Rady Doktorantów PW

Wydziałowa Rada Doktorantów na kadencję 2019 podjęła uchwałę, w której wybiera na przewodniczącego Marka Zawadę.

Naszym nowym delegatem do Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej została Angelika Wilk.

W związku z nowym podziałem obowiązków przyjęliśmy, że:

Marek Zawada – Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów - reprezentuje sprawy doktorantów na Radach Wydziałów (z prawem głosu)

Angelika Wilk – Delegat do Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej - reprezentuje nasz Wydział w Radzie Doktorantów Politechniki Warszawskiej (z prawem głosu), przekazuję informacje dotyczące doktorantów

Agnieszka Czupryńska - zajmuje się sprawami bieżącymi, które związane są z organizacją projektów na rzecz Doktorantów, jak również Studentów oraz rozpowszechnianiem informacji

Komisje

 

Komisja Rady Wydziału ds. Kształcenia

mgr inż. Anna Dudkowska- przedstawiciel doktorantów

 

Komisja ds. stypendiów doktoranckich

mgr Angelika Wilk - przedstawiciel doktorantów

 

Komisja ds. stypendiów socjalnych dla doktorantów

mgr Paweł Bartosiewicz - przedstawiciel doktorantów

mgr Angelika Wilk - przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Anna Wojciechowska - przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Anna Woźnialis - przedstawiciel doktorantów

 

Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego

mgr Justyna Kacprzak - przedstawiciel doktorantów

 

Serdecznie pozdrawiamy,
WRD WZ