Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

 

Przewodniczący

mgr Marek Zawada  – reprezentuje sprawy doktorantów na Radzie Wydziału Zarządzania (z prawem głosu)

 

Członkowie

mgr Paweł Huras – delegat do Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej – reprezentuje Wydziałową Radę Doktorantów WZ PW na Radzie Doktorantów Politechniki Warszawskiej (z prawem głosu)

mgr Piotr Furmanek

mgr Agnieszka Kaczorowska

mgr Mateusz Rafalik

 

Kontakt e-mail:  wrd.wz@pw.edu.pl