IPMA certyfikat

Od 2021 roku Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej jest akredytowaną uczelnią wyższą w programie IPMA-Student i uzyskał akredytacje dla prowadzonych kierunków kształcenia:

Inżynieria Zarządzania - Studia I i II stopnia - Stacjonarne

Zarządzanie - Studia I stopnia - Stacjonarne

Akredytacja programów nauczania umożliwia studentom i absolwentom naszej uczelni uzyskanie w ramach studiów profesjonalnego certyfikatu rozpoznawalnego na rynku pracy, jakim jest certyfikat IPMA-Student.

 

IPMA-Student to profesjonalna certyfikacja umożliwiająca potwierdzenie zbudowanej na etapie edukacji akademickiej posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie.

 

IPMA-Student to jeden z pierwszych kroków w budowaniu ścieżki kariery młodego project managera. IPMA-Student jest wprowadzeniem do 4-stopniowego systemu certyfikacji IPMA®. Każdy stopień weryfikuje nowe umiejętności, kompetencje i predyspozycje kierownika projektu.

 

Więcej informacji w zakładce Certyfikacja IPMA-Student

 

Koordynatorzy IPMA-Student:

Akredytacja: dr Marek Zawada, marek.zawada@pw.edu.pl

Organizacja egzaminów: dr Marek Zawada, marek.zawada@pw.edu.pl