Opłaty

Decyzje w sprawie wysokości opłat

Terminy naliczania opłat

studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie" - 2700 zł semestr 

studia niestacjonarne I stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2800 zł semestr

studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 2800 zł semestr

studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie" - 2700 zł semestr

studia niestacjonarne II stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2800 zł semestr

studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 2800 zł semestr

Opłatę semestralną można rozłożyć na dwie raty. Podanie:

Dla studentów kierunku Zarządzanie (1 semestr): TUTAJ

Dla studentów kierunku Zarządzanie (kolejne semestry): TUTAJ

Dla studentów kierunków Inżynieria Zarządzania (1 semestr): TUTAJ

Dla studentów kierunku Inżynieria Zarządzania (kolejne semestry): TUTAJ

Udokumentowane podania należy wysyłać na adres: student.wz@pw.edu.pl

Termin składania podań dla I semestru upływa 30 września 2021 roku.

Pozostałe semestry mogą składać podania do 10 października 2021 roku.