Opłaty

Decyzje w sprawie wysokości opłat
Terminy naliczania opłat

zasady pobierania opłat (pdf, 65,88 kB)

Opłaty za studia niestacjonarne - dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024:
studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie" - 3500 zł semestr 
studia niestacjonarne I stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 3100 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie" - 3500 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 3100 zł semestr

Opłaty za studia niestacjonarne - dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023:

studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie" - 3100 zł semestr 
studia niestacjonarne I stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 3100 zł semestr
studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 3400 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie" - 3100 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 3100 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 3400 zł semestr

Opłaty za studia niestacjonarne - dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/22 i wcześniej :
studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie" - 2700 zł semestr 
studia niestacjonarne I stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2800 zł semestr
studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 2800 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie" - 2700 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2800 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 2800 zł semestr

Opłatę semestralną można rozłożyć na dwie raty. Podanie:

kierunek: Zarządzanie:

raty.z (1 rok) (msword, 27,00 kB)
raty.z (2 rok) (msword, 26,50 kB)
raty.z. (3 rok) (msword, 26,00 kB)

kierunk: Inżynieria Zarządzania:

raty.iz (1 rok) (msword, 31,00 kB)
raty.iz (2 rok) (msword, 31,00 kB)
raty.iz (3 rok) (msword, 26,00 kB)

Udokumentowane podania należy wysyłać na adres: student.wz@pw.edu.pl

Termin składania podań dla pierwszego roku studiów - 20 wrzesień 2023

Termin składania podań dla kolejnych lat studiów - 15 październik 2023