Wybory przedmiotów obieralnych

ZASADY WYBORU PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH:

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych - ZIMA 2019/2020

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych - ZIMA 2018/2019

Zarządzanie, I stopień, 6 semestr - niestacjonarne: Od Industry 1.0 do Industry 4.0

Inżynieria Zarządzania, I stopień, 6 semestr - niestacjonarne: Metody pracy zespołowej i zarzadzania zespołem

Zarządzanie, II stopień, semestr 4 - stacjonarne ANG: Industry 4.0, Profesional Ethics (wybory 2.01-6.01)

Zarządzanie, II stopień, semestr 4 - niestacjonarne PL: Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo

Zarządzanie, II stopień, semestr 4 - niestacjonarne ANG: Industry 4.0

Inżynieria Zarządzania, II stopień, semestr 4 - stacjonarne PL: Zarządzanie zapasami

Inżynieria Zarządzania, II stopień, semestr 4 - stacjonarne ANG: Business Negotiations

Inżynieria Zarządzania, II stopień, semestr 4 - niestacjonarne PL: Restrukturyzacja

Inżynieria Zarządzania, II stopień, semestr 4 - niestacjonarne ANG: Business Negotiations