Wybory przedmiotów obieralnych

Instrukcje do wyborów - semestr letni 2021/2022

Instrukcje do wyborów - semestr zimowy 2021/2022

Kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, I stopień, 3 semestr studia stacjonarne - ścieżka obieralna II TURA

Kierunek Zarządzanie II stopień

Zasady wyboru przedmiotów obieralnych (Zarządzanie II stopień)

Kierunek Inżynieria Zarządzania II stopień

Zasady wyboru przedmiotów obieralnych (Inżynieria Zarządzania II stopień)

Wyniki wyborów (kwiecień 2021)

II stopień Zarządzanie, 2 semestr

studia stacjonarne:

Przedmioty w języku polskim:

- Zarządzanie zespołami wysokiego potencjału

- Zarządzanie marką osobistą

Przedmioty w języku angielskim:

- Business Process Modeling Workshop

- Social Capital

Studia niestacjonarne

Przedmiot w języku polskim:

- Mierniki cyfryzacji

Przedmiot w języku angielskim:

- Business Process Modeling Workshop

I stopień Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, 2 semestr

Ścieżka 1: Wdrożenie podejścia procesowego

Ścieżka 2: Reorganizacja i doskonalenie procesów

 

Wyniki wyborów (marzec 2021)

I stopień kierunek Inżynieria Zarządzania, 6 semestr (I tura)

studia stacjonarne, Przedsiębiorczość technologiczna:

1. Kształtowanie wizerunku przedsięwzięć

2. Marketing społecznościowy

3. Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

studia stacjonarne, Inżynieria cyfrowa:

1. Automatyzacja marketingu

2. Grafika komputerowa i ergonomiczne projektowanie produktu

3. Python w analizie danych

I stopień kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, 4 semestr

Została wybrana Ścieżka 3: Projektowanie systemu z elementami sztucznej inteligencji

Wyniki wyborów (listopad 2020)

I stopień kierunek Zarządzanie:

studia stacjonarne, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie:

1. Podstawy rynku kapitałowego z elementami inwestowania

2. Techniki prezentacji biznesowej

3. Metodyka planowania kariery zawodowej

studia stacjonarne, Zarządzanie w gospodarce cyfrowej:

1. Nowe rozwiązania IT w zarządzaniu

2. Techniki prezentacji biznesowej

3. Właściwości użytkowe systemów informatycznych

studia niestacjonarne, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie:

1. Przedsiębiorczość branżowa

2. Techniki prezentacji biznesowej

3. Metodyka planowania kariery zawodowej

 

II stopień kierunek Inżynieria Zarządzania:

studia stacjonarne:

przedmiot w języku angielskim:

1. Business Psychology

Przedmioty w języku polskim:

1. BHP i ergonomia w zarządzaniu bezpieczeństwem

studia niestacjonarne:

W związku z faktem, iż grupa nie wzięła udziału w głosowaniu przedmioty zostały wyznaczone decyzją Prodziekana ds. Studiów:

przedmioty do wyboru w języku angielskim:

1. Business Psychology

wyboru w języku polskim:

1. Coaching biznesowy

Wyniki wyborów (październik 2020)

kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, I stopień, 3 semestr (październik 2020)

Wariant III: Analiza i ocena projektów inwestycyjnych

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Analiza i ocena projektów inwestycyjnych

kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, II stopień, 3 semestr (październik 2020)

Przedmioty obieralne w języku Polskim - Kompetencje cyfrowe:

Wariant III: Sztuczna inteligencja w biznesie

 • Podstawy przedsiębiorczości cyfrowej – perspektywa startupu technologicznego
 • Technologiczna istota sztucznej inteligencji
 • Sztuczna inteligencja w IK

Przedmioty obieralne w języku polski i angielskim - Zarządzanie projektami:

Wariant II: Wsparcie informatyczne w zarządzaniu projektami

 • Traditional vs. Agile Project Management
 • Cyfrowe planowanie projektów
 • Projekty BIM 

Instrukcje do wyborów - semestr letni 2019/2020

kierunek Inżynieria Zarządzania, II stopień, 2 semestr - studia niestacjonarne (II TURA)

kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, I stopień, 2 semestr

kierunek Inżynieria Zarządzania, I stopień, 6 semestr - studia stacjonarne i niestacjonarne

kierunek Inżynieria Zarządzania, II stopień, 2 semestr - studia stacjonarne

kierunek Inżynieria Zarządzania, II stopień, 2 semestr - studia niestacjonarne

WYNIKI WYBORÓW PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej I stopień

Nazwa modułu: Podejście Procesowe

Koordynator modułu: Agnieszka Bitkowska

Wybrano – wariant 1: Wdrożenie podejścia procesowego – przedmioty realizowane w ramach wariantu:

 • Podejście procesowe w zarządzaniu
 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Pomiar i analiza procesów biznesowych
 • Wdrożenie podejścia procesowego
 • Podejście procesowe w logistyce

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej II stopień

Nazwa modułu: Komunikacja i zarządzanie personelem

Koordynator modułu: Liliana Hawrysz

Wybrano – wariant 1: Psychologia pracy – przedmioty realizowane w ramach wariantu:

 • Psychology of motivation
 • Stress in the workplace

Inżynieria Zarządzania – I stopień – stacjonarne:

 1. Komunikacja w zarządzaniu 
 2. Smart City 
 3. Szkolenia i rozwój pracownika 

Inżynieria Zarządzania – I stopień – niestacjonarne:

 1. Kreatywne rozwiązywanie problemów projektowych
 2. Zarządzanie różnorodnością
 3. Szkolenia i rozwój pracownika

 Inżynieria Zarządzania – II stopień – stacjonarne:

 Przedmiot w języku polskim:

 1. Design Thinking w praktyce 

 Przedmiot w języku angielskim:

 1. Marketinhg Communication 

Inżynieria Zarządzania – II stopień – niestacjonarne:

Przedmiot w języku polskim:

 1. Podstawy Design Thinking
 2. Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo

Przedmiot w języku angielskim:

 1. Business Negotiations 
 2. E-business Workshop

SEMESTR LETNI 2019/2020

Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia:

 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie;
 • Logistyka usług;
 • Zarządzanie różnorodnością;
 • Finansowanie działalności rozwojowej.

Zarządzanie, studia niestacjonarne I stopnia:

 • Administracja publiczna w sektorze zarządzania publicznego;
 • Logistyka usług;
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie;
 • Zarządzanie różnorodnością.

Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia:

 • Przedmiot w języku polskim - Zarządzanie logistyczne;
 • Przedmiot w języku angielskim - E-business Workshop.

Zarządzanie, studia niestacjonarne II stopnia:

 • Przedmiot w języku polskim - Zarządzanie jakością usług;
 • Przedmiot w języku angielskim - E-business Workshop.

Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne II stopnia:

 • Przedmiot w języku polskim - Techniczne przygotowanie produkcji;
 • Przedmiot w języku angielskim - Logistics