Wybory specjalności

WYBORY SPECJALNOŚCI - II STOPIEŃ-  INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (1 semestr, studia stacjonarne i niestacjonarne)

WYNIKI WYBORÓW SPECJALNOŚCI (kwiecień 2022)

Sondaż/wybór specjalności - II stopień

 

WYNIKI WYBORÓW (październik 2019)

Zarządzanie, I stopień, studia stacjonarne: Zarządzanie Procesami w Przedsiębiorstwie, Zarządzanie w Gospodarce Cyfrowej

Zarządzanie, I stopień, studia niestacjonarne: Zarządzanie Procesami w Przedsiębiorstwie

Inżynieria Zarządzania, I stopień, studia stacjonarne: Inżynieria Cyfrowa, Przedsiębiorczość Technologiczna

 

Inżynieria Zarządzania, II stopień, studia stacjonarne: Innowatyka i Zarządzanie Rozwojem

Inżynieria Zarządzania, II stopień, studia niestacjonarne: Innowatyka i Zarządzanie Rozwojem