Pełnomocnicy Dziekana w kadencji 2020 - 2024

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA

 

Lp. Pełnomocnik Dziekana Imię i nazwisko Decyzja Dziekana
koordynujący działania:         Prodziekan ds. Ogólnych
1 ds. Zamówień Publicznych mgr inż. Iwona Dobrzyńska 1/2020
2 ds. Wewnętrznych Aktów Prawnych dr Marta Kruk 2/2020
3 ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 i Nauki
Paweł Burski  
4 ds. Współpracy z Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej Paweł Burski 4/2020
5 ds. Informatyzacji Wydziału, Bezpieczeństwa Informacji  mgr inż. Sylwester Pięta 5/2020
6 ds. Osób Niepełnosprawnych mgr inż. Marta Skierniewska 6/2020
7 ds. Systemu Biblioteczno-Informacyjnego mgr Agnieszka Kucharska 23/2019
koordynujący działania:         Prodziekan ds. Nauki
1 ds. Seminariów Naukowych
 i Konferencji
dr inż. Justyna Smagowicz 7/2020
2 ds. POL-on mgr Marzena Fabijańska 25/2019
3 ds. HR Excellence in Research ( Logo HR) dr inż. Danuta Rojek 26/2020
koordynujący działania:         Prodziekan ds. Studiów
1 ds. Procesu Projektowania Przejściowego i Dyplomowego dr inż. Olga Sobolewska 8/2020
2 ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dr inż. Katarzyna Skroban 9/2020
3 ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się Prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska 18/2020
 koordynujący działania:        Prodziekan ds. Studenckich
1 ds. Praktyk dr inż. Michael Jaksa 10/2020