Aktualności

dr inż. Artur Gąsiorkiewicz - 7.10.2021

Szanowni Studenci, 

informujemy, że w dniu 7 października zajęcia z dr inż. Arturem Gąsiorkiewiczem nie odbędą się z powodu choroby. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionym z prowadzącym. 

Szkolenie BHP dla nowych Studentów

Jeśli zajęcia pokrywają się ze szkoleniem BHP, uprzejmie prosimy o udział w szkoleniu z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykładowcy zostali poinformowani o możliwych kolizjach. 

mgr Dionizy Smoleń - Modele biznesu - 7.10.2021

Szanowni Studenci, 

informujemy, że w dniu 7.10.2021 ćwiczenia z mgr Dionizym Smoleniem nie odbędą się. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

mgr inż. Wioletta Lipka - aktualizacja

Szanowni Studenci, 

Informujemy że do 10.10.2021 mgr inż. Wioletta Lipka przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zajęcia odpracowane zostaną w terminach ustalonych z prowadzącym. 

Komunikat dla osób przyjętych na studia w rekrutacji sierpień-wrzesień 2021 na Wydział Zarządzania PW

Studia stacjonarne II-go stopnia

Studia niestacjonarne I-go i II-go stopnia.

sala 107/4

Szanowni Studenci, 

uprzejmie informujemy, że zajęcia zaplanowane w sali 107/4 z uwagi na planowany remont realizowane będą w sali 107/1. 

Poradnik dla kandydatów na studia i studentów PW

Prezentujemy publikację Działu Badań i Analiz „Jak w pełni wykorzystać czas studiów? Rady absolwentów Politechniki Warszawskiej dla kandydatów na studia i studentów”, skierowaną do przyszłych oraz obecnych studentów PW.

Wystartowała rekrutacja do projektu mpiBIM!

Rusza nabór do kolejnej edycji „Międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM – mpiBIM”.

Najważniejsze informacje dla nowych Studentów.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022, przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji dla Studentów pierwszego roku.

Budownictwo ogólne - ZBiK – 5 semestr

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że zajęcia projektowe z przedmiotu Budownictwo ogólne rozpoczną się po 2 listopada. Do tego czasu – cała grupa spotyka się w poniedziałki (godz. 12.15-14.00) oraz we wtorki (godz. 8.15-10.00) na zajęciach wykładowych. Terminy i sposób odpracowania zajęć projektowych przedstawione zostaną na zajęciach. 

Nabór na kolejną edycję ATHENS

Trwa nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2021 (która odbędzie się w dniach 13-20.11.2021 r.).

jednorazowe zmiany w planie - szkolenie BHP

Szanowni Studenci, 

w dniach 6.10.2021 (środa), godz. 8.15-14.00 oraz 8.10.2021 (piątek), godz. 16.15-20.00 w sali NT301 organizowane są szkolenia BHP dla studentów 1 semestrów. Zajęcia tam zaplanowane jednorazowo odbędą się w innych salach. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami:

grupa IS-3.2; MS-1.2; IZ-1

Szkolenie BHP dla studentów I roku studiów - 1 semestr

Szanowni Studenci, 

zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń BHP.

Plany zajęć - aktualizacja

Szanowni Studenci,

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi planami zajęć.

dr hab. inż. Marek Kisilowski - konsultacje 17.09.2021

Szanowni Studenci, 

uprzejmie informujemy, że w dniu 17 września dr hab. inż. Marek Kisilowski dyżur rozpocznie o godzinie 16. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2021 Dziekana WZ konsultacje dotyczące prowadzonych zajęć dydaktycznych odbywać będą się do godziny 18. 

mLegitymacja studencka na PW

Nasi studenci mogą zamawiać mobilne wersje legitymacji studenckich. Moduł jest dostępny w systemie USOSweb.

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE - zaliczenie poprawkowe wykładów, godziny rozpoczęcia.

Szanowni Studenci, 

przedstawiamy terminy zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Zachowania organizacyjne.

kolokwium poprawkowe - Analiza matematyczna, Algebra - aktualizacja

Szanowni Studenci, 

przedstawiamy terminy kolokwium poprawkowego z przedmiotów Analiza matematyczna oraz Algebra.

ENHANCE Summer School na Politechnice Warszawskiej

W dn. 15-28 września br. Politechnika Warszawska zorganizuje szkołę letnią „Green Campus - ENHANCE Summer School on Climate Change”. 

Zapraszamy do udziału w badaniu - Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Biuro Karier PW oraz Dział Badań i Analiz CZIiTT PW poszukują Absolwentów Wydziału Zarządzania.

XIV edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza absolwentów polskich uczelni do udziału w XIV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

II stopień IZ stacjonarne - podział na specjalności

Szanowni Studenci, 

przedstawiamy podział na specjalności. Listy powstały w oparciu o uzyskaną średnią ocen.

Wakacyjne dyżury Dziekanatu i Prodziekan ds. Studiów

W lipcu i sierpniu obowiązują specjalne godziny otwarcia Dziekanatu ds. studiów oraz godziny dyżurów Prodziekan ds. studiów.

Program Ambasador PZU - dołącz do drużyny!

Trwa rekrutacja do kolejnej edycji programu #AmbasadorPZU!  

Ważna informacja od Dziekanatu ds. Studiów - prace dyplomowe!

Wszystkim Studentom, którzy w semestrze letnim chcieliby podejść do obrony pracy dyplomowej jeszcze w czerwcu, przypominamy o terminie składania dokumentów do pracy do dnia 07.06.2021 (poniedziałek)