Dział Administracyjny

tel.: 22 234 86 10
ul. Narbutta 85, Gmach Nowy Technologiczny, pok. 140a

Kierownik Administracyjny Wydziału

mgr inż. Iwona Dobrzyńska

Pracownicy