Dział Ekonomiczny

tel.: 22 234 8239
e-mail: Bozena.Skowron@pw.edu.pl
ul. Narbutta 85, pok. 45; 02-524 Warszawa 

Pełnomocnik Kwestora PW

mgr Bożena Skowron

Pracownicy:

Dorota Lurka

Godziny przyjęć interesantów

           od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 14.00

INFORMACJE

A.   ZAWIERANIE UMÓW PRZEZ POLITECHNIKĘ WARSZAWSKĄ

Zawieranie umów cywilno-prawnych przez Politechnikę Warszawską reguluje Zarządzenie nr 3/2017 Rektora PW z dnia 02.01.2017 r. w sprawie zawierania przez PW umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi. Dodatkowe regulacje dotyczące umów cywilno-prawnych zawiera pismo okólne nr 1/2014 Rektora PW z dnia 28 marca 2014 w sprawie stosowania wzorów umów o dzieło i umów zlecenia.

Poniżej zamieszczono linki do możliwych do pobrania kompletów dokumentów, którymi, dla stosowanych umów, są:

  • formularze do wypełnienia,
  • przykłady wypełnienia dokumentów

odpowiednio dla

  • osób zatrudnionych w Politechnice Warszawskiej,
  • osób fizycznych spoza Politechniki Warszawskiej,

z którymi Politechnika Warszawska zawiera umowy.

Uwagi

w przypadku zajęć dydaktycznych  prowadzonych przez osoby fizyczne spoza PW na podstawie zawartej umowy, należy najpierw wypełnić wniosek skierowany do Dziekana: formularz do wypełnienia (przykład wniosku o zlecenie zajęć, przykład wniosku z informacją o wykonaniu zleconych zajęć),

datę zawarcia umowy oraz okres jej realizacji należy wpisać po uzgodnieniu  z Działem Ekonomicznym,

dokumenty muszą być dostarczone w formie papierowej, co oznacza, że nie będą przyjmowane wypełnione formularze przysłane drogą elektroniczną.

Dokumenty do pobrania

1. Dla osób zatrudnionych w Politechnice Warszawskiej:

a. Umowa zlecenia za zajęcia dydaktyczne z prawami autorskimi:

Formularz do wypełnienia (plik I1.pdf) (przykład wypełnienia (plik I1a.pdf)

b. Umowa o dzieło:

Formularz do wypełnienia (plik I2.pdf) (przykład wypełnienia (plik I2a.pdf)

c. Umowa zlecenia na okres czasu:

Formularz do wypełnienia (plik I3.pdf) (przykład wypełnienia (plik I3a.pdf)

d. Umowa zlecenia na krótki okres czasu:

Formularz do wypełnienia (plik I4.pdf) (przykład wypełnienia (plik I4a.pdf)

e. Umowa o dzieło recenzje:

Formularz do wypełnienia (plik III1.pdf) (przykład wypełnienia (plik III1a)

2. Dla osób spoza Politechniki Warszawskiej:

a. Umowa zlecenia za zajęcia dydaktyczne z prawami autorskimi:

Formularz do wypełnienia (plik II1.pdf) (przykład wypełnienia (plik II1a.pdf)

b. Umowa o dzieło:

Formularz do wypełnienia (plik II2.pdf) (przykład wypełnienia (plik II2a.pdf)

c. Umowa zlecenia na okres czasu:

Formularz do wypełnienia (plik II3.pdf) (przykład wypełnienia (plik II3a.pdf)

d. Umowa zlecenia na krótki okres czasu:

Formularz do wypełnienia (plik II4.pdf) (przykład wypełnienia (plik II4a.pdf)

e. Umowa o dzieło recenzje:

Formularz do wypełnienia (plik III2.pdf) (przykład wypełnienia (plik III2a.pdf)