Zespół Wsparcia Projektów

Zespół Wsparcia Projektów został powołany Decyzją nr 12/2018 Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 17 września 2018 r.

Celem zespołu jest wsparcie działań prowadzonych przez pracowników, doktorantów oraz studentów Wydziału Zarządzania w procesie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych finansowanych w całości lub w części ze środków zewnętrznych.

Wykaz konkursów do których można aplikować

Skład osobowy Zespół Wsparcia Projektów:

  • mgr Radosław Zając - kierownik zespołu
  • dr inż. Michał Wiśniewski
  • mgr Justyna Kacprzak

Zakres zadań Zespołu Wsparcia Projektów:

  • monitorowanie ogłoszeń dotyczących uruchamiania konkursów na projekty naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, edukacyjne,
  • przekazywanie informacji o projektach naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych pracownikom, doktorantom, studentom Wydziału Zarządzania PW,
  • wsparcie kierowników projektów w wypełnianiu wniosków konkursowych,
  • wsparcie kierowników projektów w procedowaniu wniosków konkursowych,
  • wsparcie kierowników projektów w prowadzeniu i rozliczaniu projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych.