Wykładowcy

Rada Programowo-Naukowa:

 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka – przewodnicząca Rady, prodziekan Wydziału Zarzązania ds. nauki
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska
 • prof. dr hab. Mieczysław Morawski
 • dr hab. inż. Jarosław Domański, dziekan Wydziału Zarządzania
 • dr hab. inż. Eryk Głodziński, prodziekan Wydziału Zarządzania ds. ogólnych
 • dr hab. inż. Katarzyna Rostek, przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny
 • dr hab. Agnieszka Skala, wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki – kierownik studiów podyplomowych

Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia zajęć podczas pierwszej edycji SP

Jako opiekunowie poszczególnych przedmiotów:

 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska
 • dr hab. inż. Jarosław Domański
 • dr hab. inż. Eryk Głodziński
 • dr hab. inż. Marek Kisilowski
 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka
 • prof. dr hab. Mieczysław Morawski
 • dr hab. inż. Katarzyna Rostek
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska
 • dr hab. Agnieszka Skala
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

oraz:

 •  inni samodzielni pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania oraz innych jednostek organizacyjnych PW przypisani do dziedziny Nauki społeczne
 • wykładowcy z innych ośrodków naukowych, zwłaszcza w zakresie metodologii nauk społecznych