Katedra Finansów i Systemów Finansowych (K1)

WZ-znak

Katedra Finansów i Systemów Finansowych

(Chair of Finance and Financial Systems)

Kierownik (Head of the chair)

Katedra jest związana z podstawową dla kwalifikacji nowoczesnego menedżera, działającego w dowolnej branży gospodarki, umiejętnością racjonalnego oraz efektywnego działania i podejmowania decyzji w zakresie gospodarki finansowej i polityki finansowej. Profil katedry związany jest z koncepcjami zarządzania finansami w procesach decyzji menedżerskich w różnych branżach, analiz finansowych, zarządzania instytucjami finansowymi, a w skali kraju, Unii Europejskiej i globalnej zarządzania systemami finansowymi oraz ryzykiem finansowym.

Obszary badawczo-dydaktyczne katedry 

 • Metody analiz finansowych przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
 • Modelowanie rynków finansowych,
 • Modelowanie zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
 • Ochrona konsumentów na rynku finansowym,
 • Regulacje nadzorcze rynków finansowych,
 • Rynki i instytucje finansowe,
 • Ubezpieczenia gospodarcze,
 • Zastosowanie teorii gier w zarządzaniu,
 • Zarządzanie procesowe w instytucjach finansowych.
 • Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych,
 • Zarządzanie zasobami organizacji,
 • Wykorzystanie teorii chaosu w ekonomii i zarządzaniu. 
wz
Nauka i badania Oferta dydaktyczna Seminaria